d
Follow us
Pot fi deschise procesele penale pentru alcool la volan. Redeschidere proces penal alcool la volan

Toate procesele penale pentru alcoolemie la volan pot fi deschise

Prescripția răspunderii penale, ca instituție de drept penal, înseamnă că, după ce un dosar este lăsat în nelucrare o perioadă de timp prevăzută de lege, iar acea perioadă expiră, organele judiciare (ex. polițiști, procuror) nu pot purcede la tragerea la răspundere penală a unei persoane care, de pildă, conduce un vehicul sub influența băuturilor alcoolice, și astfel comite infracțiunea prevăzută de art. 336 Cod penal. 

Bineînțeles, după cum prescripția răspunderii penale presupune trecerea unui timp determinat, el trebuie calculat atent, în lumina legii penale, iar un astfel de calcul poate fi făcut doar de către un avocat specializat în această materie, caz în care echipa noastră își manifestă disponibilitatea de a vă asista în această privință, la orice oră. 

Pentru a ne raporta la legea penală, conform art. 336 alin. 1 Cod penal, „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”. Pentru a calcula prescripția răspunderii penale, trebuie să ne raportăm la pedeapsa prevăzută de lege, care, în acest caz, este una alternativă: pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani, respectiv amenda. 

Când reglementează termenele prescripției răspunderii penale, Codul penal face referire la pedeapsa prevăzută de lege (spre deosebire de prescripția executării pedepsei, unde se va avea ca punct de reper în calculul termenului de prescripție pedeapsa stabilită de judecător prin hotărârea definitivă de condamnare). Astfel, conform art. 154 alin. 1 Cod penal, termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: (…) d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani. După cum lesne se poate observa, o infracțiune de Conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice se va prescrie într-un termen de 5 ani. Termenele socotite pe luni sau pe ani (după cum e stabilit în situația analizată) expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună care nu are zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni. Acest procedeu presupune o analiză de mare finețe, astfel încât consultarea unui avocat din cadrul echipei noastre este ferm recomandată. 

Se pune problema, pe acest segment de analiză, de când începe să curgă termenul de 5 ani menționat mai sus? De la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru Conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, sau de la un alt moment determinat? Codul penal oferă un răspuns și în această privință. Pentru a stabili momentul de debut al termenului de prescripție a răspunderii penale,  în cazul de față, trebuie să stabilim care e natura juridică a infracțiunii de Conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Infracțiunea menționată anterior este o infracțiune continuă, adică cu durată de consumare. Ea se consumă în momentul în care autorul se urcă beat la volan (spus într-o manieră plastică) și conduce pe un drum public, și se epuizează în momentul în care activitatea infracțională ia sfârșit, adică în momentul în care cel urcat beat la volan se oprește din condus. Conform art. 154 alin. 2 Cod penal,  în cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, adică termenul de 5 ani analizat mai sus începe să curgă de când cel urcat la volan beat se oprește din condus. 

Pe data de 26 mai 2022, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din Codul penal care permitea procurorilor să întrerupă cursul prescripției prin administrarea de noi probe. Curtea Constituțională a stabilit că, în perioada 2018- mai 2022, nu a existat un caz de întrerupere a prescripției penale. Ce înseamnă acest din urmă lucru? Ei bine, înseamnă că, în intervalul de timp menționat anterior, prescripția răspunderii penale a curs fără întreruperi (adică, procurorul nu a întrerupt prescripția răspunderii penale, astfel încât să fie tras la răspundere penală făptuitorul pentru comiterea infracțiunii de Conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, pentru că fondul activ al legislației nu a prevăzut vreun caz de întrerupere) și, așa fiind, eventualul tău dosar penal pentru Conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice e posibil să se fi prescris în intervalul 2018- mai 2022, ceea ce, dacă e adevărat, în faza de urmărire penală, impune o soluție de clasare dată de procuror, iar în faza de judecată, o soluție de încetare a procesului penal. 

O atare posibilitate nu este de ordinul nefirescului, întrucât, de pildă, Curtea de Apel București a admis apelul declarat de inculpat și a dispus încetarea procesului penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. Pentru a dispune în acest sens, Curtea a dat eficiență Deciziilor C.C.R. nr. 297/2018, respectiv, nr. 358/2022, concluzionând că de la momentul săvârșirii faptei și până la data de 8 februarie 2021, când termenul de prescripție generală a răspunderii penale era deja împlinit, nu a existat niciun act de întrerupere a cursului acestuia.

Mai mult, Curtea de Apel Ploiești a dispus încetarea procesului penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În acest sens, Curtea reținut pe de o parte că, după trecerea unei perioade de 45 de zile de la publicarea la data de 25.06.2018 a Deciziei nr. 297/2018, dispozițiile art. 155 alin. 1 Cod penal au fost abrogate implicit, iar pe de altă parte că, între data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 297/2018 (data de 25.06.2018) și data publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 71/2022 care a modificat art. 155 alin. (1) din Codul penal (respectiv, data de 30.05.2022), Codul penal a prezentat o formă care nu a conținut vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, fiind așadar aplicabile termenele generale de prescripție prevăzute de art. 154 alin. (1) din Codul penal. 

Cum este posibilă, însă, o atare soluție, având în vedere că, în prezent, Codul penal prevede cauze de întrerupere a prescripției răspunderii penale? Ei bine, Instanța Supremă a stabilit că normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt norme de drept penal material (substanţial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activităţii legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepţia dispoziţiilor mai favorabile, potrivit principiului „mitior lex” prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 5 din Codul penal. Altfel spus, intervalul de timp 2018- mai 2022 reprezintă „legea penală mai favorabilă”, iar pentru dosarele care au ca obiect, printre altele, infracțiunea de Conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, se aplică, retroactiv, prevederea legislativă care nu conținea vreo cauză de întrerupere a cursului prescripției penale, deoarece ea este „mai favorabilă” suspectului sau inculpatului. 

Concluziv, deciziile Curții Constituționale vizând prescripția sunt imperative, obligatorii, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie interpretate corect, și într-o manieră (pe cât posibil) favorabilă suspectului sau inculpatului. O interpretare calitativă poate fi făcută de un avocat specializat în Drept penal, care să ajusteze cadrul legislativ penal astfel încât să conducă soluția într-un sens care să profite clientului. Pentru mult mai multe sfaturi, consultații, dar și asistență eficiente, nu ezita să ne contactezi. 

 

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avoalcool.ro.